4M LESKOVAC, V. Pušmana 3 - Telefon 016 31 50 1284M NIŠ, Vazduhoplovaca bb
Telefon 018 415 08 09, 066 80 55 184M BUJANOVAC, Gnjilanski put bb
Telefon 066 80 55 617, 066 80 55 6224M VRANJE, Banjička bb
Telefon 017 715 00 30, 066 80 55 620